Fag

Fag

Marion Arntzen og Kari Kahrs; "Så falt brikkene på plass".

Fag Hensikten med "Så falt brikkene på plass" er å formidle kunnskap om kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk for derigjennom å bidra til større åpenhet og medmenneskelighet hos oss alle. Det skjer gjennom svært personlige livshistorier. Enkelte forteller om den vanskelige tiden på barneskolen, andre forteller hvordan det er å bli mor og senere i livet bli mann. De forteller om sorg og kjærlighet, hvordan det oppleves egentlig å være gutt når jentekroppen kommer i puberteten med bryster og menstruasjon. Kanskje tror du at det ikke kan være så vanskelig å være gutt født som jente? Det er jo bare å kle seg maskulint? De modige menneskene du kan lese om i denne boken kan fortelle at det skal langt mer til før brikkene faller på plass og man kan bli trygg i sin egentlige kjønnsidentitet - trygg i eget uttrykk.

bestill boka nå

Marion Arntzen og Kari Kahrs; "De usynlige kjønn".

Fag

Boken «De usynlige kjønn» formidler innsikt i, og kunnskap om, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnsmangfold. Boken gir mange eksempler på hvordan mennesker som bryter med den tradisjonelle kjønnsnormen blir møtt i familien, i barnehagen, på skolen og i arbeidslivet. Boken presenterer ny informasjon fra fagpersoner innenfor psykologi og psykiatri, sexologi, rusomsorg og diakoni, samt innspill fra transpersoner i fremstående stillinger i samfunnet.
Målgruppene for denne boken er primært personer som jobber i skolen og i helsevesenet, men den er også tenkt å være en hjelp for den enkelte som har spørsmål rundt sin egen kjønnsidentitet, eller familie og venner som trenger mer kunnskap om dette temaet.

du kan bestille boka her

Marion Arntzen og Kari Kahrs; "Mann er da kvinne"

Fag

Den Norske Bokdatabasens omtale:
I boka forteller transpersoner, kjent fra TV-serien "Jentene på Toten", i dagboks form om sine tanker og opplevelser i kampen for å respektere seg selv, og for å bli respektert av omgivelsene som den de er. Boka er skrevet av Marion Arntzen, som sammen med ektemannen Harald Sundby, driver Stensveen Ressurssenter, et privat foretak for transpersoner på Kapp på Toten. Med oversikt over ord og uttrykk og informasjon om nyttige kontakter.
Forlagets omtale:
Etter den Gullrutevinnende TV-serien ved samme navn har "Jentene på Toten" blitt et begrep. Stensveen ressurssenter på Kapp, drevet av Marion Arntzen og hennes mann Harald Sundby, har i 14 år støttet mange transpersoner i å leve som den de selv definerer seg som. Etter tv -serien fikk hele Norge oppleve hva det vil si at alle mennesker har rett til å definere seg selv. Jentene på Toten mottok Homofrydprisen 2010. Marion og Harald ble tildelt YS‘ Likestillingspris 2010. I Mann er da kvinne møter vi transpersoner som er forskjellige steder i sine prosesser. I dagboks form forteller de om kampen for å for å forstå seg selv, sine gleder og sorger. Mann er da kvinne er en unik fortelling om enkeltmennesker som kjemper for å kunne respektere seg selv og for å bli respektert for den de er.
Bla i boka

 

Claes Schmidt/Sara Lund; "Från Man till Människa"

Fag

”Den lille killens godis är slut nu. Han tittarpå mig under lugg. Säger inget på en lång,lång stund. Hans mamma har vaknat, slötittar ut genom tågfönstret. Plötsligt pekar denne enmetersmedborgare på mig och frågar med klar och tydlig röst: ”Mamma, är det en tant eller en farbror?”
Det blir helt tyst i vår del av tåget. I mitt sinne blir det tyst i hela tåget, från lok till slutvagn. Alla människor tystnar. Tanten med sin lilla knähund som stigit på i Hässleholm, den svarte killen som inlett ett samtal med den vite mannen om var man kan hitta det bästa julbordet, den svartklädda tjejen som just tagit upp en medhavd ostmacka. Konduktören. Det är som innan en jordbävning. 
      Tystnaden som uppstår är öronbedövande.”
 
CLAES SCHMIDT är marknadschefen som kom ut som transvestit och blev Sara Lund med hela svenska folket 2003. Claes/Sara använder humorn och sin egen person för att bryta upp normer och värderingar som styr våra liv och hindrar oss från att tänka logiskt. Därför handlar denna bok inte om varför Claes/Sara är transvestit, utan om varför många tycker att det är konstigt. Claes/Sara fick Stora Talarpriset 2010.

Bestilling av bøkene "Mann er da kvinne" og "Från man til människa"

Begge bøkene har direktekjøpspris kr. 250,- + porto
Kjøpt samlet tilbyr vi bøkene for kr. 450,- + porto
Bestilling på epost til; stensveen@bbnett.no
Oppgi; antall bøker og hvilken bok, navn og adresse, telefonnummer for kontakt.
Bøkene sendes med vedlagt innbetalingskort.


Anmeldelse av de usynlige kjønn 


Engasjert og innsiktsfullt om kjønnsidentitetsforstyrrelser

Overlege Therese H. Bjark Avd. for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi, Rikshospitalet
 
Tidsskrift for Norsk Legeforening 2014; 
Nr. 7 – 8. april 2014

Marion Arntzen, Kari Kahrs
De usynlige kjønn
221 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2013. Pris NOK 349ISBN 978-82-450-1386-3
Hensikten med denne utgivelsen er ifølge forfatterne å formidle innsikt i og kunnskap om kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnsmangfold.
Noen barn, ungdommer og voksne opplever seg selv som annerledes, og flere og flere våger å stå frem. Det forventes at foreldre, lærere, helsearbeidere, men også resten av samfunnet, møter disse menneskene, som i boken omtales som transpersoner, med respekt og forståelse.
I de 11 kapitlene belyser forfatterne begreper som kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, så vel somtransseksualisme, transvestitisme og transperson, i tillegg til å formidle vanskelighetene som transpersoner opplever i ulike faser av livet og i ulike relasjoner. Kapitlene er korte og lettleste.
I flere avsnitt stiller forfatterne seg kritiske til Helsedirektoratets anbefalte behandlingstilbud for transseksuelle, som ikke omfatter transpersoner. Forfatterne mener at dette skaper et kunstig skille mellom disse to gruppene, mens de applauderer endringer i Standards of Care fra The World Professional Association for Transgender Health, som for første gang anerkjenner alle transpersoner og ikke kjønnsnormative personer og deres behov for, og rett til, transrelaterte helsetjenester på lik linje.
Gjennomgående får leseren en god forståelse av hvor vanskelig transpersoner har det som barn og ungdommer, og utfordringene som voksne opplever, særlig i forhold til ektefeller, blir troverdig skildret. Forfatterne gir et godt innblikk i problematikken kjønnsidentitetsforstyrrelser, men åpner likevel for flere spørsmål uten å gi noe godt svar. Disse er sterkt knyttet til påstanden om at alle kjønnsuttrykk er naturlige, ikke sykelige, for mennesker gjennom alle tider og i alle kulturer, mens man samtidig etterlyser et offentlig helsetilbud for transrelaterte korreksjoner.
Forfatterne har tidligere utgitt Mann er da kvinne i 2011. I tillegg står Marion Arntzen bak TV-serienJentene på Toten fra 2009. Forfatternes sterke engasjement for transpersoner kombinert med Arntzens solide erfaringsgrunnlag fra hennes arbeid ved Stensveen Ressurssenter gjør at man fester lit til budskapet og får empati for menneskene som opplever så mange vanskeligheter i sine liv.
Jeg kan først og fremst anbefale boken til personer som jobber i barnehager og skoler, men også til unge og voksne som har spørsmål rundt sin egen eller barns og venners kjønnsidentitet. Den er ikke en medisinsk lærebok, men vil absolutt være nyttig for helsearbeidere, som utfordres til større toleranse og åpenhet omkring spørsmål om kjønnsidentitet og seksualitet.
 
 

Reflective and insightful account of gender identity dysphoria

Overlege Therese H. Bjark Avd. for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi, Rikshospitalet 

Marion Arntzen, Kari Kahrs
De usynlige kjønn (The invisible gender)
221 pp, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2013. Price NOK 349
ISBN 978-82-450-1386-3
According to the authors, the aim of this publication is to provide insight into and knowledge about gender identity, gender expression and gender diversity.
Some children, adolescents and adults experience themselves as different, and a growing number have the courage to step forward. Parents, teachers, and health professionals as well as the rest of society are expected to look upon these people, referred to in the book as transgender, with respect and understanding.
In the book’s eleven chapters, which are short and easy to read, the authors clarify concepts such asgender identity and gender expression as well as transsexualism, transvestism and transgender person, in addition to communicating the difficulties transgender people experience at different stages of life and in different relationships.
At several points the authors express criticism of the Norwegian Directorate of Health’s recommended treatment for transsexuals, which does not include transgender people, and view these treatment options as creating an artificial barrier between the two groups. They applaud the amendments to Standards of Care from the World Professional Association for Transgender Health which for the very first time recognizes all transgender people, as well as those who are not cisgendered, and their need for and right to receive trans-related health care along the same lines as health care for others.
Throughout the book the reader acquires a solid understanding of the difficulties experienced by transgender people in childhood and adolescence, and the challenges they experience as adults, particularly in relation to partners, are realistically portrayed. Although the authors give the reader a clear insight into the problematic area of gender identity dysphoria, they give no explicit answers to other questions they raise. These questions are strongly linked to the claim that all gender expression is natural, not abnormal, for people in all cultures throughout the ages, but at the same time the need for public health initiatives for trans-related adjustments is highlighted.
In 2011 the authors published Mann er da kvinne (We’re women after all). In addition Marion Arntzen was responsible for the TV series Jentene på Toten (The Toten girls) from 2009. The authors’ strong commitment to helping transgender people combined with Arntzen’s solid platform from her work atStensveen Ressurssenter (Resource centre) means that the reader can believe their message and feel empathy for those who experience so many difficulties in their lives.
I would first and foremost recommend the book to people who work in kindergartens and schools, but also to adolescents and adults who have questions about their own gender identity or that of children and friends. It is not a medical text but will undoubtedly be useful for health professionals who are challenged to show greater tolerance and openness regarding questions of gender identity and sexuality.

 

 

 

 True Selves - Understanding Transsexualism  
 

Fag

Mildred Brown og Chloe Rounsley har skrevet en bok som kombinerer god generell informasjon. Boken er fylt med visdom og forståelse. Tar opp den konflikten som personer med transeksualisme kan møte i det daglige, og hvilken styrke og tro man må ha på seg selv når man må vise andre hvem man virkelig er.

Boken er på engelsk.

Boken kan bestilles hos Amazon .

 

Sexologi

 
 Fag  Forfatter: Thore Langfeldt

Boken behandler seksualiteten fra vugge til grav, og forfatteren ønsker med denne boken å øke forståelsen for våre seksuelle likeheter og forskjeller.

"Sexologi" er både en kulturhistorie og en opplysningsbok. Langfeldt har hentet mange eksempler til emnene fra sine egne pasienter. Illustrert.

Pris kr 386,- Kan kjøpes i bokhandel eller bestilles av Gyldendal Norsk Forlag .

Gender Born, Gender Made: Raising Healthy Gender-Nonconforming Children

 

Fag


 

Gender Born, Gender Made is a comprehensive guidebook for the parents and therapists of children who do not identify with or behave according to their biological gender. Drawing on the case histories of several children, each "gender creative" in his or her own way, Dr. Diane Ehrensaft offers concrete strategies for understanding and supporting children who experience confusion about their gender identities. She also discusses the latest therapeutic advancements available to gender-variant children. Traditionally, psychologists have sought to "cure" gender variance by pressuring children to conform to typical gender behavior. From her perspective as both clinician and parent of a gender creative child, Dr. Ehrensaft advocates a new approach, encouraging caregivers to support gender-variant children as they explore their gender identities. Rather than offering a "cure" for gender variance, Gender Born, Gender Made facilitates improved understanding and communication about gender identity.

 

Boken kan bestilles hos Amazon her .