HBRS FORELDRE/FAMILIE

Trenger du kontakt med andre foreldre? Vi har i HBRS en foreldre/familieforening som kan gi råd, støtte og hjelp til andre foreldre som har barn som har et kjønnsidentitetsproblem. Medlemmene i vår foreldre/familieforening har barn i alle aldre fra 5-6 år og oppover.

Ta gjerne kontakt med foreldre/familieforeningen for mer informasjon og eventuelt medlemsskap. E-post: foreldre@hbrs.no

Last ned info brosjyre fra Foreldre/familieforeningen her

Kontakt for foreldre og familie

Adresse: Christian Kroghs gate 34, 5 etasje.
Telefon: 22 11 40 40.
Kontakt foreldre på e-post: foreldre@hbrs.no

Styre i foreldre/familieforeningen:

Leder: Sonja Nilsen
E-post:sonja.nilsen@vkbb.no
Tlf: 91 81 66 87

Nestleder: Marit Stokke
E-post: 
Mobil: 

Styremedlem: Else Kristine Eide Østrem
E-post: eideoestrem@yahoo.no 
Tlf.: 

Styremedlem: Tove Waaler Kristiansen
E-post: 
Tlf: 

Nestleder: Vibeke Solheim
E-post: 
Mobil: 

Vara: Steinar Kristiansen

Vara: Stein O. Winnem