Presse

Å imøtekomme media og uttale oss om diagnosen transseksualisme og kjønnsidentitets tematikk, ser vi på som en svært viktig del av organisasjonens arbeid for å spre opplysninger og å sette dette temaet på den politiske dagsorden.

Vi uttaler oss gjerne på vegne av organisasjonen, eller formidler kontakt med personer som kan uttale seg om det å ha egen erfaring med diagnosen transseksualisme.

Dersom du ønsker en uttalelse fra oss, ta kontakt på telefon 22 11 40 40, eller send henvendelse til e-post: info@hbrs.no