Media

Presse

Å imøtekomme media og uttale oss om diagnosen transseksualisme og kjønnsidentitets tematikk, ser vi på som en svært viktig del av organisasjonens arbeid for å spre opplysninger og å sette dette temaet på den politiske dagsorden.Les mer » om Presse

HBRS på Youtube

HBRS jobber hele tiden med å samle inn informasjon som er relevant i forhold til opplevelsen av å være født i feil kropp.
Vi tar gjerne i mot forslag til videoer som vi kan linke til.
Les mer » om HBRS på Youtube