HBRSU- Barn og ungdom

HBRSU- Barn og ungdom

 

HBRSU- Barn og ungdom
Noen av de som var tilstede på stiftelsemøte:Atle, Stina, Kim Andrè, Marwin og Christian

HBRS har i lengere tid hatt en markant økning av medlemmer som er barn og unge. Grunnet dette så vi at det var et stort behov for å samle barn og unge med kjønnsidentitets tematikk. Så etter mye planlegging og på initiativ av flere unge medlemmer ble HBRSU Barn- og ungdoms forening stiftet 17.02.2012. HBRS styret ser på dette som noe veldig positivt og nødvendig.

HBRSU- Barn og ungdom

HBRSU leder Alvine Barbo har ordet:

Først vil jeg begynne med å si at jeg føler meg beæret over tilliten av å ha blitt valgt som leder i den nystiftede bane- og ungdomsforeningen HBRSU.

Mitt mål som leder er å være synlig for barn og unge i og utenfor HBRSU, styrke deres evne til å tenke positivt, se muligheter, styrke selvfølelsen, ta beviste valg og øke deres mestringsevne ved å være aktive i organisasjonen, delta på sammenkomster, møte andre i samme situasjon og bygge relasjoner som kan virke styrkene på selvfølelsen.

HBRSU styret er av unge for unge, og vi har alle erfaringer med kjønnsidentitets tematikk, vi har selv kjent på de problemer eller situasjoner som oppstår når man har en kjønnsidentitet som ikke stemmer overens med kroppen. Dette er erfaringer som vi tar med oss inn i det viktige arbeidet som ligger foran oss.

Vi er her for dere!!

De som jobber aktivt i HBRSU- styret er som følger:

Alvine Barbo, Leder

Marwin Christoffer Stustad, Nestleder

Christian Vangen, styre

Stina Eline Brandåstrø, styre

Sarah Almenning Gilde, Styre

Kim Holst, Styre