Forenklet ordning for dekning av pasientreiser

Forenklet ordning for dekning av pasientreiser

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har offentliggjort ny ordning for pasientreiser. Det blir mulig å søke elektronisk om
dekning av reisekostnader og regelverket endres.


Ny ordning

Fra 1. oktober kan pasienter søke om å få dekket noen typer pasientreiser på nett www.helsenorge.no


- Dette er en tjeneste som gagner både pasientene og helsetjenesten. Pasientene får raskere svar og helsetjenesten bruker mindre tid på saksbehandling. Dermed kan helsetjenesten utnytte

ressursene bedre. Dette kommer pasientene til gode, sier helse- og
omsorgsminister Bent Høie.


Dette betyr at du som er pasient ikke lenger trenger å legge ved oppmøtebekreftelse, denne hentes nå fra offentlige registre. Den nye hovedregelen er at reisen blir dekket med en standardsats på kr 2,20 per kilometer, uansett hvilket transportmiddel som benyttes, når reisen er lenger enn ti kilometer én vei. Og det er slike søknader det i første omgang vil være mulig å søke elektronisk for. Som pasient kan du da velge det transportmiddelet som passer best. Utbetalingen blir den samme om du reiser med buss, tog eller bil.

Elektronisk selvbetjeningsløsning skal utvikles fortløpende, innen kort tid vil det derfor også bli mulig å søke elektronisk for reiser med nødvendige tilleggsutgifter, for eksempel utgifter til kost og overnatting.


Etter 1.oktober får pasienter som kan dokumentere medisinsk behov for å kjøre bil, dekket kostnader forbundet med bilreiser, slik som parkering og bompassering. Pasienter som vil søke om å få dekket disse utgiftene, må bruke det nye papirskjemaet.


I tillegg til at det blir mulig å søke elektronisk, blir det også nytt papirskjema og ny veiledning

på papir. Det nye papirskjemaet vil bli tilgjengelig på helsenorge.no og hos behandler.


Når skal jeg bruke ny løsning?


Hvis du reiser til behandling 1. oktober eller senere, skal du bruke nytt papirskjema og fra den dagen kan du legge inn reiser på helsenorge.no.


Reiser som gjennomføres til og med 30. september, sendes inn på eksisterende papirskjema og dette må sendes per post, som før. 


Nye nettsider

www.helsenorge.no for pasienter


Fra 1. oktober finnes all pasientrettet informasjon fra Pasientreiser på www.helsenorge.no.

Ved å logge deg inn på www.helsenorge.no/min-helse kan du bruke den elektroniske selvbetjeningsløsningen.


www.pasientreiser.no for helsepersonell

Pasientreiser.no vil fra 1. oktober være et nettsted for helsepersonell og andre fagpersoner.

 

Ta gjerne kontakt med Pasientreiser på telefon 05515 for mer informasjon.


Les mer om den nye ordningen på Pasientreisers nettsider:

http://www.pasientreiser.no/reise-uten-rekvisisjon/elektronisk-innlevering/