Hvordan søke hjelp?

Hvordan søke hjelp?

Gjennom kontakt med mennesker som opplever at de er født i feil kropp er vi i årenes løp blitt stilt en rekke spørsmål i forbindelse med hvordan de kan søke hjelp og hva som skjer når de kommer til Rikshospitalet. Vi vil prøve å gi svar på noen av de mest vanlige spørsmålene vi har fått

Spørsmål: Hvor skal jeg skal henvende meg for å få hjelp?

Svar: Rikshospitalet fordrer nå at du har henvisning fra 2-linjetjenesten. Det betyr at din fastlege kan henvise deg til psykolog eller psykiater. Du kan også ta direkte kontakt med en av de psykologene som du finner adresse til i HBRS Håndboken. I Håndboken finner du leger og psykologer som vi vet har erfaring med mennesker fra vår målgruppe. Dessverre har ikke alle refusjonsavtale med NAV. Når du kontakter psykolog/psykiater spør om dem har avtale.


Hvis du er avhengig av å komme til en psykolog eller psykiater som har refusjonsavtale med NAV så kan du gå inn på nettsiden til den helseregionen som er aktuell for deg: Les mer her
Du kan også kontakte HBRS på info@hbrs.no

Spørsmål: Hva skal psykolog eller psykiater gjøre for at jeg blir henvist til Rikshospitalet?

Svar: De fleste psykologer og psykiatere har ingen kunnskap om kjønnsidentitetstematikk og diagnosen transseksualisme. Rikshospitalet ønsker at pasienten skal utredes av psykolog eller psykiater, med henblikk på kroppslig (somatisk)- og psykisk sykdom. De ønsker også at det utføres en personlighets test som legges ved henvisningen.

Henvisningen sendes til:
Rikshospitalet, Seksjon for transseksualisme
Avdeling for nevropsykiatri og psykosomatisk medisin
Sognsvannsvn 20
0027 Oslo

Spørsmål: Hvor raskt kan jeg forvente svar fra Rikshospitalet?

Svar: Du skal i følge pasientrettighetsloven ha fått svar på henvisningsbrev senest 30 virkedager etter at brevet er mottatt på Rikshospitalet. Dersom du og din lege/psykolog ikke har fått svar innen 30 virkedager kan din lege/psykolog kontakte seksjon for transseksualisme å purre på svar. Tlf: 23 07 41 60

Spørsmål: Hva skjer når jeg får den første timen på Rikshospitalet?

Svar: Den første timen blir brukt til informasjon om videre utredning og du må fylle ut en del skjemaer. Før du kommer til første time vil du antakelig ha fått tilsendt en del skjemaer som du på forhånd skal ha fylt ut og sendt til Rikshospitalet.

Spørsmål: Hva består utredningen av og hvor lenge varer den?

Svar: Du vil i løpet av det første året innkalles til omtrent 10 - 12 diagnostiske samtaler. Disse utføres av leger, psykologer og sykepleier. Utredningen tar vanligvis ikke mer enn 1 år. Utredningen er delt i to:

1. i fase 1 brukes mange skjemaer, og klinikerne kommer frem til en tentativ (foreløpig) diagnose
2. fase 2 består av kliniske vurderinger, altså oppfølging av pasienten: hvordan utvikler den seg, hvordan går real-life testen?

Deretter vil det tas en beslutning om pasienten kan få diagnosen transseksualisme og om det er medisinsks forsvarlig med hormonbehandling. I løpet av det første behandlingsåret med hormoner vil pasienten innkalles til fire evalueringsmøter.

Spørsmål: Hvor lenge varer behandlingen?

Svar: Behandlingen varer omtrent fra tre til fem år. Hver time hos lege, psykolog og sykepleier varer i 50 minutter, hvis ikke nærmere spesifisert i innkallingsbrevet. Noen ganger tar behandlingen lenger tid. Rikshospitalet vil informere pasienten om dette skriftlig, og tilpasse det etter behov med en pasienthotell-overnatting hvis pasienten kommer fra en annen region i Norge.

Du kan få svar på mange andre spørsmål vedrørende behandlingen ved å lese vår håndbok. Du kan også kontakte HBRS på e-post: info@hbrs.no  tlf: 22 11 40 40