Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme (NBTS)

Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme (NBTS)

HBRS har et nært samarbeide og flere møter i året med medlemmer av arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen på Rikshospitalet og Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme(NBTS) består av 8 personer med høy tverfaglig kompetanse. De skal ivareta den landsdekkende funksjonen som Rikshospitalet er pålagt i forbindelse med kjønnskorrigerende behandling - fra psykiatrisk vurdering, hormonell behandling, kjønnskorrigerende kirurgi og post-operativ oppfølging for mennesker med diagnosen transseksualisme.
NBTS er en del av avdeling for nevropsykiatri og psykosomatisk medisin
Brev og henvisninger sendes til denne adressen:
Oslo universitetssykehus
avdeling for nevropsykiatri og psykosomatisk medisin
NBFT
Rikshospitalet
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

KONTAKTE NBTS PÅ TELEFON:

Alle som søker kontakt med NBTS må ringe til Psykosomatisk avdeling. Nasjonal behandlingstjeneste (NBTS) er en del av Psykosomatisk avdeling og sekretær vil arbeide sammen med sekretærer på avdelingen.

De som trenger å kontakte NBTS skal ringe Tlf nr.: 23 07 41 60

ARBEIDSGRUPPEN:

Ira Hebold Haraldsen, psykiater: Avdelingsleder Psykosomatisk avdeling. Leder for NBTS.

NBTS , Psykosomatisk avdeling

Martina Schorkopf, Psykiater

NBTS , Psykosomatisk avdeling

Sara Beeze, Psykolog

NBTS , Psykosomatisk avdeling

Bente Alexandra Sørensen, Barne- ungdomsspsykolog

NBTS , Psykosomatisk avdeling

Solveig Pedersen, sekretær

NBTS , Psykosomatisk avdeling

Kjersti Gulbrandsen, sykepleier

NBTS , Psykosomatisk avdeling

Arild Evang, endokrinolog (hormonspesialist)

Medisinsk endokrinologisk avdeling

Anne Grethe Myhre- barneendokrinolog

Barneendokrinologisk seksjon, barneklinikken

Kim Tønseth, avdelingsoverlege/plastikkirurg

Plastisk kirurgisk avdeling

Kjell Vidar Husnes, Plastisk kirurg

Plastisk kirurgisk avdeling

Therese Halvorsen Bjark, overlege/urolog

Plastisk kirurgisk avdeling

 

Her er informasjon om NBTS og behandlingen på OUS-Rikshospitalet:

http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss_/avdelinger_/psykosomatisk-avdeling_/Sider/Nasjonal-behandlingstjeneste-for-transseksualisme-(NBTS)-.aspx

 

http://www.oslouniversitetssykehus.no/pasient_/diagnoseogsykdommer_/Sider/Transseksualisme.aspx

 

http://www.oslo-universitetssykehus.no/pasient/undersøkelser/utredning-av-barn-og-ungdom-ved-nasjonal-behandlingstjeneste-for-transseksualisme

 

http://www.oslo-universitetssykehus.no/pasient/behandlinger/transseksual-kirurgi