Landskonferanse med fokus på barn og unge som er i behandling på Rikshospitalet.

Barn og unge som er i behandling på Rikshospitalet.

Landskonferanse med fokus på barn og unge som er i behandling på Rikshospitalet. 

Barn og unge som er i behandling
Rikshospitalet.

Tema for årets landskonferanse er barn født i feil kropp —

med fokus på barn og unge som er i behandling på Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

Formålet med konferansen er å øke kompetansen om kjønnsidentitets-tematikk og spesielt om kjønnsidentitets problem hos barn og unge.

 

Landskonferansen arrangeres 25. oktober på Radison Blue Royal Garden Hotel i Trondheim. Konferansen henvender seg primært til psykologer, leger, helsesøstre, sykepleiere, ledere og lærere i skolen, og andre som til daglig arbeider med ungdom.

 

Noen av de fremste fagpersonene i verden på dette området vil holde foredrag og presentere nyere forskning som tyder på at det er en nevro biologisk årsak til at barn og unge opplever fra 3 – 4 årsalderen at de er født i feil kropp.  Det vil også bli innlegg fra kvinner og menn som er kjønnsopererte og fra foreldre til barna.

Les mer om konferansen og program her

PRAKTISK INFORMASJON: 

Pris for en dag kr 550,-(studenter  og medlemmer av HBRS kr 250,-)som inkluderer kaffe/te, frukt, kaker og lunsj
 

BINDENDE PÅMELDING TIL: info@hbrs.no