Kurskalender 2012

Harry Benjamin ressurssenter inviterer til kurs:

Kurset tar opp diagnostisering og nyere forskning vedrørende diagnosen transseksualisme. Det vil også bli tatt opp forskjellige utfordringer og problemstillinger for barn, ungdom og voksne som er i behandling på seksjon for transseksualisme på Rikshospitalet. Det vil også være foredrag av kvinner og menn som er kjønnsopererte. Kursene er et samarbeid med seksjon for transseksualisme.

 

Kurset henvender seg til psykologer, leger, helsesøstre, sykepleiere, leder og lærere i skolen, og andre som til daglig arbeider med barn, unge og voksne.

 

Kursene er støttet av:

Extra stiftelsen Helse og rehabilitering

Rådet for psykisk helse

 

Dato for kurser i 2012:

HBRS holder kurs om transeksualisme og kjønnsidentitet på Østlandske lærerestevne

 

29L - Barn og unge født i feil kropp som får behandling på Rikshospitalet

 

Oppstart: 03.11.2012 12:30

 

Kursholder: Tone Maria Hansen og Mikael Bjerkeli

 

Kurset tar opp forskjellige utfordringer og problemstillinger for barn og ungdom som opplever de er født i feil kropp og som får behandling på Rikshospitalet. Det blir også tatt opp nyere forskning og forskjellige kjønnsidentitetsproblem hos barn og unge. Kurset henvender seg til leder og lærere i skolen, ansatte i barnehager og andre som arbeider med barn og unge. 

Tone Maria Hansen er sosiolog og har publisert mange artikler om tematikken kjønnsidentitet og diagnosen transseksualisme. Mikael Scott Bjerkeli er sosionom. Begge er ansatte i Harry Benjamin ressurssenter som arbeider for kjønnskoreksjonspasienter på Rikshospitalet.

For å kunne melde seg på kurs, så må man registrere seg hos Østlandsk lærerestevne.

 

For registrering trykk her

 

For påmelding trykk her

 

HBRS kurs Oslo, om transseksualisme og kjønnsidentitet

 Harry Benjamin ressurssenter i samarbeid med seksjon for transseksualisme på Rikshospitalet inviterer til kurs om diagnosen transseksualisme og kjønnsidentitets-tematikk.

 Kurset tar opp diagnostisering og nyere forskning vedrørende diagnosen transseksualisme (født i feil kropp).

 Det vil også bli tatt opp forskjellige utfordringer og problemstillinger for barn, ungdom og voksne som er i behandling på seksjon for transseksualisme på Rikshospitalet.

 Det vil også være foredrag av kvinner og menn som er kjønnsopererte.

 Kurset henvender seg til psykologer, leger, helsesøstre, sykepleiere, leder og lærere i skolen, og andre som til daglig arbeider med barn, unge og voksne.

 Vi ønsker at flest mulige skal få mulighet til å delta på dette kurset, og håper at dere vil være villige til å hjelpe oss med å spre informasjonen. Vi ser at det er en økning blant barn og ungdom som synliggjør at de har en form for kjønnsidentitets tematikk allerede på videregående, ungdomsskole, barneskolen og tidligere.

 Hvis du dere kjenner til andre som kunne ha glede av dette kurset, så hadde vi satt stor pris på om informasjonen ble videresendt.

 Påmelding og mer informasjon: info@hbrs.no – tlf: 22 11 40 40

 

Oslo: Onsdag 21. november Kl. 09.30 – 14.30

 Sted: Håndverkeren Kurs og Konferansesenter

 Rosenkrantz' gate 7

 

 

Stavanger, tirsdag 17. april kl. 09.30 – 14.30

Sted: Radisson Blu Atlantic Hotel AVSLUTTE

 

 

 

Ålesund, tirsdag 22. mai kl. 09.30 – 14.30

Sted: Raddison Blu Hotel Ålesund AVSLUTTE

 

 

 

Lillehammer, onsdag 6. juni kl. 09.30 – 14.30

Sted: Rica Victoria Hotel, Lillehammer, Storgata 84 B AVSLUTTE

 

 

Bodø, onsdag 13. juni kl. 09.30 - 14.30

Sted: Thon Hotel AVSLUTTE

 

 

 

Praktisk informasjon

 

Kursavgift for hvert enkelt kurs: Kr 500,- kr. 300,- for studenter, inkludert kaffe/te, frukt og lunsj

 

Maks 20 deltagere

 

Alle våre kurs har påmelding etter «først til mølla»-prinsippet

 

Påmelding

Kr 500,- per kurs. Kr. 300,- for studenter

Send e-post til: info@hbrs.no– tlf: 22 11 40 40

 

 

 

Kursene i 2012 er godkjent fra følgende:

 

Norsk psykologforening: Kursene er godkjent som 6 timers fritt spesialkurs og som 6 timers vedlikeholds aktivitet.

 

Norsk sykepleier forbund: Meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 6 timer