HBRS landskonferanse 25. oktober, Trondheim

Den 25. oktober samlet tett opp til 100 personer seg i Trondheim for å delta på HBRS landskonferanse som ble avholdt på Radisson Blu Royal Garden Hotell, Kjøpmannsgata 73. Programmet for dagen bestod av en spennende sammensetning av personlige erfaringer og faglige foredrag. Tema for årets landskonferanse var barn født i feil kropp — med fokus på barn og unge som er i behandling på Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

HBRS landskonferanse 25. oktober,

Trondheim den 25. oktober samlet tett opp til 100 personer seg i Trondheim for å delta på HBRS landskonferanse som ble avholdt på Radisson Blu Royal Garden Hotell, Kjøpmannsgata 73.

Programmet for dagen bestod av en spennende sammensetning av personlige erfaringer og faglige foredrag. Tema for årets landskonferanse var barn født i feil kropp — med fokus på barn og unge som er i behandling på Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Konferansen ble åpnet av Jorodd Asphjell, Helse og omsorgskomiteen i stortinget, Arbeiderpartiet.Asphjell påpekte i åpningstalen at dette var et tema som de fleste ikke hadde stor kunnskap om, og at HBRS gjorde et veldig viktig arbeide for å bygge opp kunnskap. Han mente også at det var viktig med åpenhet, respekt og aksept rundt det å være født i feil kropp. Asphjell lovet i sin tale å følge opp HBRS sitt innspill angående statsbudsjette 2012.

Videre så fulgte foredrag av Tone Maria Hansen og Mikael Scott Bjerkeli. De snakket om viktigheten av ord og begreper som brukes om personer som søker, er i behandling, eller er ferdig i behandling for diagnosen transseksualisme. I deres arbeid har de sett hvordan ord og begreper former oppfattelsen av personer som går i gjennom en kjønnskorigerende prosess. Ved for eksempel å bruke ordet transseksuell om en person, så ble det en personifisering av diagnosen. Personen ble sin egen diagnose, noe som fører til at personen ble sett på som transseksuell og ikke en mann eller kvinne.

Dette foredraget ble så etterfulgt av tre flotte kvinner. Siri Laupsa-Borge, Britt Eva Brandastrø og Hilde Rønning i HBRS foreldre og familieforening. De delte sine erfaringer rundt det å være foreldre til et barn som opplever det å være født i feil kropp. De fortalte hvordan barna deres opplevde det å være født i feil kropp, og hvordan de uttrykte det, og hvordan de som foreldre taklet det å ha et barn med denne tematikken. Gjennom sitt foredrag klarte de å få frem at dette er en prosess som påvirker og engasjere hele familien og de rundt barnet som opplever det å være født i feil kropp.

Etter en liten kaffepause fikk vi høre foredraget «To sider av samme sak», et foredrag av Tone Maria Hansen og Mikael Scott Bjerkeli. De fortalte om sinne egne erfaringer og opplevelse i prosessen for å bli seg selv. Tone Maria Hansen fortalte en sterk historie om hvordan hun har jobbet seg gjennom sin egen frykt og skam, og ikke minst hvordan hun klarte å jobbe seg tilbake etter hun fikk avvisning på behandling etter fire år på hormoner, grunnen var at hun var for deprimert. Hun viste at hun reiste seg opp og tok tak i livet og fikk startet behandlingen igjen. Og hvordan hun videre jobbet for å sikre at andre i gruppen skulle få behandling, når behandlingen var nedlagt.

Deres foredrag ble etterfulgt av Thore Langfeldt. Thore Langfeldt er en norsk psykolog og sexolog. Han er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo i 1972. Han er gift og har tre barn, og er spesialist i klinisk psykologi og spesialist i klinisk sexologi. Fra 1983 har han hatt privat praksis som psykolog og i 1989 startet han IKST Institutt for klinisk sexologi og terapi som han ledet frem til 2004. Langfeldt viste til hvor komplekst temaet kjønn og kjønnsidentitet kunne være. Og han viste til sine erfaringer i sitt arbeid med barn og unge med et kjønnsidentitets problem.

Etter en lang og god lunsj var det igjen klart for flere interessante foredrag. Den som startet nå var Herbert Schreier, MD, barnepsykiater fra Oakland, USA . Dr.Schreier, spesialiserer seg på behandling av emosjonelle og atferdsmessige lidelser hos barn og ungdom. Han har jobbet som psykiater ved Children Hospital Oakland siden 1977. Dr. Schreier er en internasjonal autoritet på barn og unge med kjønnsidentitets tematikk. Han presentert sitt arbeid med barn og unge som opplever å være født i feil kropp. Og viste utdrag fra en amerikansk dokumentar. Han viste også til forskning som mente at barn kunne tillære seg å bli komfortabel med den kroppen de ble født med, dette skulle man gjøre ved å straffe barnet når de fremviste egenskaper som tilhørte «feil» kjønn. Schreier stilte seg meget kritisk til en slik terapeutisk metode, og påpekte viktigheten med å støtte barnet, ikke straffe.

Neste foredragsholder var Annelou De Vries , hun jobber på avdelingen for barn og ungdoms psykiatri medisinsk psykologi, VU University Medical Center, Amsterdam, Nederland. De Vries presenterte arbeidet som blir gjort på VU Universitets sykehuset i Amsterdam. Foredraget var «Omfattende klinisk og forskningsmessig erfaring med ungdom som hadde kjønnsidentitets problemer og pubertet utsettende behandling» Hun vist til flere forskningsrapporter som de hadde utarbeidet og hvordan de gikk frem for å utrede og behandle barn og unge. De Vries la også fram forskning som viser at det blant personer som utrykker en eller annen form for kjønnsidentitets tematikk har en høyere andel enn den generelle populasjonen som er innen for autisme spekteret. Dette er noe som kompliserer utredningen.

Ira Haraldsen presenterte utdrag av forskningen som utførers i forskningsprosjektet SOBER, som blant annet forsker på Effekter av Gonadotropinfrigjørende hormon reseptor blokkering på hjernens utvikling og atferd hos mennesker og dyr. Dette gjøres for å se på hvilke påvirkninger pubertetsutsettende medisiner har på hjernen.

Siste foredragsholder var Thomas Schreiner, som er endokrinolog, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Schreiners foredrag handlet om «Hormonbehandling ved transseksualisme», han la vekt på at hormoner har effekt som kan påvirke mer en det som er ønskelig, og at hormoner er noe som må behandles med respekt. Han presenterte et vanskelig tema på en forståelig og humoristisk måte. Noe som gjorde at mange fikk en større respekt for farer forbundet med feil bruk av hormoner og en større forståelse for at man er i behov for faglig oppfølging ved hormonerstattende behandling.

Sist men ikke minst så er det viktig å takke delegasjonen som møtte opp i Trondheim for å hjelpe oss med gjennomføringen av konferansen. HBRS er veldig takknemlige for innsatsen til Sarah A. Gilde og Henrik Borgen, og ikke minst regionslaget i Trondheim, Malin og Alexander Borgen Saxevik.