Støtte til Hjelpemidler

HBRS har arbeidet siden 2001 for at elektrolyse og laserbehandling for hårfjerning burde bli en del av helheten i behandlingen. Det samme gjelder penisproteser og vester. Brystproteser og parykk fikk HBRS forståelse for at måtte dekkes av folketrygden i 2002.

Helsedirektoratet har i en rapport synliggjort at de støtter HBRS i at elektrolyse, laserbehandling, vester og penisproteser må sees som viktige hjelpemidler i behandlingen for kjønnsskiftepasienter på Rikshospitalet, og derfor bør det offentlige dekke utgifter til disse hjelpemidler.

HBRS tok dette opp i et møte med spesialisthelsetjenesten i Helse- og omsorgsdepartementet 13. desember 2011. Hjelpemidler for kjønnsskiftepasienter skal nå behandles i departementet.  HBRS markerte at vi mener det må bli fortgang i denne prosessen, slik at støtteordninger for denne pasientgruppen, kommer på plass i løpet av 2012.

HBRS vil gjøre alt vi kan for at denne saken ikke skal bli ytterligere drenert av departementet.